Kreatinin, urea i mokracna kiselina - indikatori loseg rada bubrega

Kreatin bol u zglobovima

Kliničku važnost ima CK podrijetlom iz mišića jer je biljeg oštećenja mišića različitim uzrocima. Povišene vrijednosti CK kreatin bol u zglobovima su razlog upućivanja bolesnika reumatologu pod sumnjom na upalnu idiopatsku miopatiju. U tekstu su analizirani podaci dobiveni promatranjem skupine bolesnika upućenih u polikliničku ambulantu u razdoblju od dvije godine. Analizirani su podaci za ukupno 23 bolesnika 16 žena i 7 muškaracau dobi između 31 i 78 godina prosječne dobi 53,43 godine.

Translated Abstract Creatine kinase CK is an enzyme found in different tissues and is responsible for the conversion of creatine into phosphocreatine.

Kreatinin, urea i mokracna kiselina - indikatori loseg rada bubrega

Muscle-derived CK has clinical significance as a marker of muscle injury. Elevated levels of CK are a frequent reason for referring the patient with suspected inflammatory idiopathic myopathies to the Rheumatology outpatient clinic. We analyzed the data from 23 referred patients collected over the period of two years. The analyzed data were collected from 16 female and 7 male patients aged 31 to 78 with the average age of Enzim kreatin kinaza CKu literaturi rjeđe poznat i kao kreatin fosfokinaza CPKvažan je enzim koji katalizira reverzibilnu reakciju fosforilacije adenozin difosfata čime nastaje adenozin trifosfat, nukleotid bitan u unutarstaničnoj proizvodnji energije.

Možete li sagorijevati masnoće dok koristite kreatin Klevo klevo Dijetalne tablete koje djeluju hoće li vitko sagorijevati masnoće specijalno ako izrežem šećer, možete li izgubiti masnoće dok koristite kreatin. Kreatinom u obliku suplementa možete najbolji mrežni marketing za mršavljenje svoje zalihe kreatina koje ste smršati, a ne tjelesne masti hranom kao što su. Vječna pitanja — kako i kada koristiti kreatin?

CK je dimerna molekula koja se nalazi pretežno u miokardu, poprečnoprugastom odnosno skeletnome mišićju te u mozgu i plućima. Povišene koncentracije CK biljeg su oštećenja mišića raz­ličitih etiologija. U spektar reumatskih entiteta koji povisuju koncentracije CK ubrojene su bolesti iz skupine idiopatskih upalnih miopatija.

One su rijetka, stečena stanja koja zahvaćaju ponajprije skeletne mišiće te imaju složenu i ne sasvim razjaš­njenu patofiziološku osnovu. Idiopatske upalne miopatije uključuju tri entiteta — polimiozitis PMdermatomiozitis DMmiozitis s inkluzijskim tjelešcima engl.

vreden liječenje osteoartritisa

Inclusion body myositis — IBM 3 — 6 tablica 1. Prema pojedinim autorima, valja istaknuti postojanje i četvrtog entiteta — nekrotizirajuće autoimunosne miopatije. Za razliku od PM-a, dermatomiozitis uz afekciju proksimalnih mišića uključuje i promjene na koži. Tipične kožne promjene koje nalazimo u DM-u jesu heliotropni osip, Gottronove papule i eritematozne eflorescencije trupa.

Vodič za kupnju dodatka prehrani za zdravlje zglobova

Bolest dolazi u dva oblika — nasljednom i sporadičnom, a oba neadekvatno reagiraju na imunosupresivnu terapiju te najčešće liječenje uključuje simptomatske mjere. Statinska miopatija čest je uzrok povišenja vrijednosti CK. Tkivne parazitoze mogu dovesti do pojave miopatija, a najčešći uzročnici jesu Trichinella spiralis trihinelozaTaenia solium cisticerkoza i Toxoplasma gondii toksoplazmoza.

Liječenje uključuje primjenu antimikrobnih lijekova. Klinički se uglavnom prezentira nespecifično, a najčešće je riječ o slabosti proksimalnih mišićnih skupina uz laboratorijski povišene koncentracije CK.

Pompeova bolest ili bolest nakupljanja glikogena tipa 2 prva je opisana bolest nakup­ljanja. Manifestira se kao dječji ili klasični oblik koji se prezentira hipertrofičnom kardiomiopatijom; neklasični dječji, adolescentni i adultni oblik u kojima miokard nije zahvaćen. Koncentracija CK u većini će slučajeva u svim formama bolesti biti povišena iako katkad može biti i u referent­nim vrijednostima kod adultnog tipa bolesti.

Svim bo­lesnicima prethodno je isključena jasna kardiogena etiologija povišenog CK na temelju kliničke slike te kardiološkog pregleda koji je uključivao EKG i u nekim slučajevima ­ergometriju.

Rezultati Retrogradno su tijekom dvije promatrane godine analizirani podaci za ukupno 23 bolesnika, od kojih su 16 bile žene, a 7 muškarci.

tapkanje koljena u boli

Prosječna dob bolesnika iznosila je 53,43 godine raspon 31 — 78 godina slika 1. Svim bolesnicima učinjena je standardna laboratorijska obrada koja je uključila određivanje koncentracije CK. Svim bolesnicima učinjena je elektromioneurografija EMNG. Do konačne dijagnoze pokušalo se doći neinvazivnim metodama, no u većini slučajeva ipak se pristupilo i invazivnom zahvatu.

Mjesto biopsije poprečnoprugastog mišića izabrano je prema kliničkoj slici, tj. Nalaz EMNG-a također je pomagao prilikom odluke o mjestu uzimanja uzorka mišića, no uz napomenu da sama biopsija nije rađena netom nakon EMNG-a da bi se izbjegla moguća mehanička oštećenja mišića. Nije utvrđen nijedan IBM slika 3. U jednog bolesnika s polimiozitisom i jednog s dermatomiozitisom nije učinjena biopsija mišića, nego je dijagnoza postavljena na temelju ostalih neinvazivnih kriterija.

U jednog je biopsijom potvrđena mitohondrijska miopatija, a u drugog je postavljena dijagnoza distrofične miotonije tipa 2 uz patohistološki nalaz poremećaja oksidativne enzimske aktivnosti. U trećeg bolesnika s dijagnozom sistemske skleroze biopsijom nije utvrđen upalni miopatski uzorak, već nakupljanje mitohondrija koje kreatin kreatin bol u zglobovima u zglobovima biti fiziološka varijanta, ali je opisana i u bolesnika sa sistemskom sklerozom.

U 7 bolesnika nije dokazana mišićna bolest — u prilog takvom zaključku govori i normalan nalaz biopsije mišića učinjen u 4 slučaja biopsija je ipak učinjena zbog kliničke slike. U skupini od ukupno 13 bolesnika s upalnom mišićnom bolešću bilo je 10 žena i 3 muškarca. Prosječna dob prilikom prvog pregleda bila je 53,43 godine raspon 31 — 78 godina.

Svim muškarcima u ovoj skupini postavljena je dijagnoza polimiozitisa. U 4 bolesnika s polimiozitisom utvrđeno je preklapanje s autoimunosnim bolestima ograničenima na jedan organ: Hashimotovim tiroiditisom u tri bolesnika i primarnom bilijarnom cirozom u jednog bolesnika. U jednog bolesnika s dermatomiozitisom otkriven je karcinom bubrega, a u dva bolesnika s polimiozitisom u anamnezi je bio poznat podatak o neoplazmi: karcinomu bukalne sluznice u jednog i kroničnoj B-limfocitnoj leukemiji u druge bolesnice.

Skupina bolesnika s upalnim miopatijama i ostali bolesnici imali su slične kliničke karakteristike bez značajne statističke razlike.

Kliničke karakteristike uključivale su proksimalnu mišićnu slabost, mialgije, artralgije, atrofiju mišića, disfagiju, gastroezofagealnu refluksnu bolest, opće konstitucijske simptome gubitak tjelesne težine, febrilitetEMNG uzorak, laboratorijske nalaze — C-reaktivni protein CRP i sedimentaciju eritrocita SE. Između dvije skupine analiziranih bolesnika atrofija mišićajedini je nekožni klinički znak prema kojemu su se bolesnici razlikovali, no statistički neznačajno, s napomenom da je riječ o nedovoljno specifičnoj pojavi karakterističnoj za različite mišićne bolesti slika 4.

Polimiozitis i dermatomiozitis

Farmakološko liječenje upalnih mišićnih bolesti provedeno je u svih bolesnika osim u jednog s polimiozitisom u kojeg je došlo do spontane normalizacije tegoba i vrijed­nosti CK. Subjektivni osjećaj boli u mišićima svakako treba objekti­vizirati odgovarajućom laboratorijskom pretragom, a to je u ovome slučaju CK.

Prednosti određivanja koncentracije serumskog CK svakako su dostupnost ove rutinske pretrage, pouzdanost, nezahtjevnost i jeftinoća. Povišena koncentracija serumskog CK učestali kreatin bol u zglobovima razlog upućivanja bolesnika na daljnju obradu u reumatološku ambulantu, u prvom redu radi pravodobnog prepoznavanja upalnih miopatija te što ranijeg početka liječenja diferent­nim lijekovima.

Obrada zbog sumnje na upalnu miopatiju iziskuje pristup bolesniku u sklopu multidisciplinarnog okruženja nekliničkih i kliničkih specijalizacija. S obzirom na to da su mialgije nespecifični simptomi, u rutinskoj laboratorijskoj obradi ne odredi se CK, ali se detektiraju povišene koncentracije AST-a i ALT-a. Nerijetko se zbog toga algoritam obrade usmjeri u krivi smjer, tj.

Od presudnih invazivnih dijagnostičkih postupaka preporučuju se EMNG i biopsija mišića.

za bol u mišićima i zglobovima tablete

EMNG služi u prvom redu za isključenje bolesti motornog neurona. U većini slučajeva preporučuje se biopsija klinički zahvaćenog mišića gornjih ili donjih ekstremiteta, tzv. Odabir mjesta biopsije prema nalazu EMNG-a povećava mogućnost dobivanja uzorka prikladnog za analizu, jer nalaz katkad može biti histološki uredan s obzirom na to da je miozitis često karakteriziran segmentalnim lezijama mišića.

Vrlo je bitno da bioptat bude prikladan i da sadržava dovoljno velik uzorak mišića te po mogućnosti i kože iznad mišića ako sumnjamo na DM za analizu. Uzorak valja pohraniti u fiziološku otopinu nikako formalin te što prije pripremiti za patohistološku analizu.

U posljednje vrijeme sve veću ulogu u dijagnostičkom algoritmu imaju ultrazvuk, doplerski signal i magnetska rezonancija jer ne samo da mogu detektirati područja promijenjenih mišićnih skupina i omogućiti tzv.

bolovi u zglobovima nakon napora

Ako postoji sumnja na malignu hipertermiju, preporu­čuje se učiniti biopsiju mišića popraćenu izvođenjem kontrakturnog testa bioptat se in vitro izlaže agonistima rija­nodinskih receptora, odnosno kofeinu i halotanu. Navedeni test nije u rutinskoj uporabi.

No, katkad unatoč svoj obradi naposljetku se ili ne utvrdi uzrok ili se nađe da je riječ o benignom uzroku koji ne iziskuje daljnju obradu, terapiju i sl. Riječ je o stanju stalno povišene bol u zglobovima žeđ slabost CK kod inače asimptomatskog bolesnika.

Ako se i postavi određena dijagnoza, uglavnom je riječ o stanjima za koja nema odgovarajuće terapije kao što su neurološke bolesti distrofija ili metabolička miopatija benignog tijeka i ishoda. U dijagnostičkom pristupu ovakvim bolesnicima prvo treba utvrditi na individualnoj razini dob, spol, rasa, konstitucija jesu li uopće koncentracije CK klinički značajne — dogovorno se koncentracije 1,5 puta više od gornje granice i više smatraju patološkima.

ODLIČAN RECEPT za bol u kostima i zglobovima.

U ovim slučajevima treba učiniti kontrolu CK nakon što se bolesniku preporuči izbjegavanje fizičke aktivnosti tijekom 3 dana, a treba uzeti u obzir i eventualnu intramuskularnu aplikaciju terapije uoči vađenja krvi. Nadalje, treba isključiti ostale uzroke koji mogu dovesti do povišenja koncentracije CK metabolički, endokrinološki, medikamentni — statini i sl. Ako nije utvrđena jasna dijagnoza u pozadini povišenih koncentracija CK, onda takvog bolesnika svakako treba redovito pratiti, klinički i laboratorijski.

Sve veću važnost u obradi bolesnika sa sumnjom na upalnu idiopatsku miopatiju imaju protutijela specifična za ­miozitis engl.

kako ublažiti bolove u zglobovima na ruci

Myositis-specific antibodies — MSA i protutijela povezana s miozitisom engl. Myositis-associated antibodies — MAA. Protutijela za sada nisu u rutinskoj laboratorijskoj uporabi, a pomažu u definiranju specifičnih kliničkih podentiteta te su povezana s kliničkom slikom, tijekom i prognozom bolesti. Zaključak Povišene koncentracije serumskog CK učestali su razlog upućivanja bolesnika u reumatološku ambulantu, ponajprije zbog sumnje na upalnu miopatiju.

Uremija bubrega – simptomi, posljedice i liječenje

Diferencijalna dijagnoza povišenih koncentracija CK uključuje i raznovrsna druga stanja koja se ne ubrajaju u skupinu upalnih miopatija. Detaljna reumatološko-internistička obrada i timski rad kliničara reumatolog, internist, fizijatar, neurolog, patolog, specijalist fizikalne medicine i nekliničara laboratorijsko osoblje potrebni su radi ranog postavljanja točne dijagnoze i ispravnog što ranijeg liječenja.

Odgađanjem liječenja upalnih idiopatskih miopatija nepovratno se gubi mišićna masa i funkcija samih mišića. Creatine Kinase. Medscape Louis: Mosby, Elsevier inc. Inflammatory muscle diseases: a critical review on pathogenesis and therapies. Curr Opin Pharmacol ; 10 3 : Idiopathic inflammatory myopathies—a review. Clin Rheumatol ; 34 5 : Inflammatory muscle diseases.

bol u raku u koljenu

N Engl J Med ; 18 : One year in review idiopathic inflammatory myopathies. Clin Exp Rheumatol kreatin bol u zglobovima 33 5 : Necrotizing autoimmune myopathy. Curr Opin Rheumatol ; 23 6 : Classification criteria for polymyositis and dermatomyositis. J Rheumatol ; Polymyositis, dermatomyositis and inclusion body myositis.

Mogu li promjene vremena zaista izazvati bolove u zglobovima?

Fauci Kreatin bol u zglobovima [ur. Inclusion body myositis — case ­report. Neurol Croat ; 58 1—2 : Hereditary inclusion-body myopathies. Biochim Biophys Acta ; 4 : Rijetki miozitisi i miopatije. Reumatizam ; 59 2 : The causes of drug-induced muscle toxicity.

Curr Opin Rheumatol ; 26 6 : Parasitic infections and myositis.