Zbivanja u zglobu

Liječenje osteoartritisa rheumatologist. (DOC) HILTUVOD-s ispravcima1, andrica | Jelena Picco - sarahbband.com

UVOD 1. Bolest može biti potaknuta nizom čimbenika, uključujući nasljedne, razvojne, metaboličke i traumatske 1. Etiološki OA se može podijeliti na primarni i sekundarni. Primarni OA je multifaktorijalna bolest nepoznatog uzroka, a uključuje biokemijske, metaboličke, endokrinološke, kao i čimbenike povezane s dobi, spolom, nasljeđem i bihevioralnim utjecajima 2.

Sekundarni OA je vezan uz već poznati događaj ili bolest npr. Iako je destrukcija zglobne hrskavice ključna osobina OA i najviše pridonosi gubitku zglobne funkcije, OA je bolest cijelog zgloba i zahvaća sve strukture diartrodijalnog zgloba. Osim liječenje osteoartritisa rheumatologist, druge promijenjene zglobne strukture od kojih su neke potencijalni izvor bolnih podražaja su: kost, meniskusi, ligamenti, zglobna čahura, burze, mišići i tetive 5.

Patofiziološki proces je kroničnog karaktera s postupnim razvojem tipičnih kliničkih i radioloških znakova 6. Osteoartritis koljena OAK najčešći je oblik artritisa i vodeći uzrok bola i kronične onesposobljenosti u starijih osoba. Jedna trećina ljudi starijih od 65 godina ima OAK koji je dijagnosticiran radiološki. Prevalencija OAK-a raste s godinama, te se očekuje porast broja oboljelih s obzirom na duži životni vijek i veću prevalenciju debljine 7.

Prije U dobi između Prvi i vodeći simptom OAK je bol koja se u početku javlja nakon većeg opterećenja, pri hodu, naglašenija je pri hodu niz stepenice i uz stepenice. U uznapredovaloj fazi bolesti, bol je prisutna i kod početka hoda, a kasnije čak i u mirovanju, te može doći i do poremećaja noćnog odmora Bol u zglobu uglavnom potječe iz nehrskavičnih struktura i to iz periosta, zglobne čahure i ligamenata, te tetiva, fascije i burze.

Zakočenost u zglobu može se javiti ujutro i obično traje do 15 min, ali i tijekom dana nakon kraćeg odmora. Ograničenje pokretljivosti zgloba posljedica je bolnog podražaja iz zgloba i okozglobnih struktura, a zbog suženja zglobnog prostora, nekongruentnosti zglobnih površina, spazma periartikularne muskulature i mehaničkog bloka izazvanog osteofitima.

Bolesnici doživljavaju progresivno smanjenje funkcije, što se očituje ograničenjima u hodu, najprije po stepenicama, a zatim i po ravnome Najvažniji terapijski ciljevi kod pacijenata s dijagnozom OAK su smanjenje bola, te poboljšanje funkcije koljena. Radiološke promjene stupnjevane su brojčano od 0 do 4 gdje 0 označava uredan nalaz, a 4 izražene znakove OA sa značajnim suženjem zglobnog prostora i sklerozom subhondralne kosti.

Altman i suradnici 14, 15 su predložili kriterije za klasifikaciju OA koljena na osnovu klliničkih, radioloških i laboratorijskih parametara tablica 2. Prema kliničkim kriterijima OA 2 je prisutan uz pozitivne kriterije 1, 2, 3, 4, ili 1, 2, 5 ili 1, 4, 5. Prema kliničkim, laboratorijskim i radiološkim kriterijima OA je prisutan uz pozitivne kriterije 1, 2 ili 1, 3, 5, 6 ili 1, 4, 5, 6.

Tablica 1. Radiološka klasifikacija OA po Kellgrenu i Lawrenceu preuzeto iz Klasifikacija OA koljena preuzeto iz Bol u koljenu, prisutna ili referirana- većinu dana prethodnog mjeseca 2. Krepitacije pri aktivnim pokretima koljena 3. Jutarnja ukočenost manja od 30 minuta 4. Životna dob starija od 38 godina liječenje osteoartritisa rheumatologist. Koštano zadebljanje koljena pri pregledu Klinički, laboratorijski i radiografski kriteriji 1.

Osteofiti na zglobnim rubovima 3. Sinovijalna tekućina tipična za OA 2 od 3, bistra, viskozna, broj leukocita manji od u mL 4.

Životna dob od 40 godina i više 5. Jutarnja ukočenost manja od 30 minuta 6. Krepitacije pri aktivnim pokretima Prema kliničkim smjernicama ACR-a engl.

American College of Rheumatology liječenje OAK uključuje farmakološku terapiju, nefarmakološku terapiju u koju liječenje osteoartritisa rheumatologist edukacija, smanjenje prekomjerne tjelesne težine, primjenu ortopedskih pomagala te modalitete fizikalne terapije Nefarmakološka terapija OAK Osteoartritis je regionalna bolest u kojoj proces zahvaća pojedini zglob, bez direktnog utjecaja na opće stanje organizma.

Kako se radi o lokaliziranom patofiziološkom procesu uvijek treba prvo pokušati primijeniti lokalne metode liječenja. Nefarmakološko liječenje dio je svih objavljenih smjernica za liječenje osteoartritisa kuka i koljena Odabir terapijskog načina liječenja ovisi o kliničkim simptomima i nalazu te radiološkom stupnju bolesti. Cilj liječenja je suzbijanje boli i zakočenosti, očuvanje funkcije zgloba, usporenje anatomskog oštećenja zglobnih tijela, izbjegavanje ili skraćenje primjene medikamentozne terapije te odgoda ortopedskog zahvata.

Uspješnost liječenja provodi se određivanjem intenziteta boli, bolest specifičnim i općim upitnicima kvalitete života, ocjenom i zadovoljstvom bolesnika određenom metodom, kliničkom i radiološkom provjerom progresije bolesti. Brojne nefarmakološke intervencije su dostupne i ekonomski pristupačne, ali zahtijevaju trajno aktivno sudjelovanje pacijenta u formalnom i kućnom procesu liječenja.

U literaturi je objavlje niz radova s više ili manje uvjerljivim dokazima o djelotvornosti pojedinih nefarmakoloških ili nekirurških načina liječenja koji se mogu svesti na vježbe, elektroterapiju i termoterapiju, primjenu ortopedskih pomagala, promjenu načina života redukcija tjelesne težine, kontinuirano vježbanje, adaptacijeedukaciju, psihološku i socijalnu potporu.

Redovito vježbanje i tjelesna aktivnost temelj su liječenja OAK i održavanja kvalitete života. Vježbanjem se ublažava bol i poboljšava funkcija zgloba, povećava se mišićna snaga, izdržljivost, propriocepcija, aerobni kapacitet, opće zdravlje i samopouzdanje, a umanjuju simptomi depresije, anksioznosti, komorbiditet i liječenje osteoartritisa rheumatologist težina.

Vježbe su inicijalno usmjerene na aficirani zglob, uspostavi fiziološkog opsega pokreta te snaženju okolnih mišića, a dugoročni cilj aerobnih vježbi je povećanje tjelesnih performansi te aktivna participacija u aktivnostima svakodnevnog života U sistemskoj analizi o 4 važnosti vježbi kod OAK uključeno je 14 studija sa pacijenata. Kod 9 studija je metodološka kvaliteta bila na visokoj razini. Dokazano je da aerobne vježbe pomažu bol u ramenima prilikom podizanja foruma smanjenju boli i dovode do znatnog poboljšanja funkcije liječenje osteoartritisa rheumatologist zahvaćenog koljena.

Kad zglobovi otkažu poslušnost | sarahbband.com

Poznate smjernice Evropske lige protiv reumatizma engl. U njima se promovira individualni pristup pacijentu baziran na biopsihosocijalnom modelu. Preporučuje se izraditi individualni plan liječenja za svakog pacijenta ovisno o njegovim željama, očekivanjima, stupnju osteoartritisa te komorbiditetima.

Ukoliko je potrebno preporuča se gubitak kilograma, prilagođavanje obuće, nošenje ortoza, štapa ili hodalice. Vježbe moraju biti strogo individualizirane, ovisno o dobi i stupnju oštećenja. Cilj je liječenje osteoartritisa rheumatologist educirati pacijenta kako pravilno vježbati, koliki mora biti broj ponavljanja, liječenje osteoartritisa rheumatologist intenzitetom vježbati i koliko bi trebalo biti trajanje vježbi. Također je potrebno uvesti i određene adaptacije primjerice zamijeniti kupanje u kadi sa kupanjem u tuš kabini, korištenje rukohvata pri hodanju po stepenicama itd.

Fizikalna terapija jedan je od modaliteta nefarmakološke terapije, a procedure koje se preporučaju kod OAK su toplinske procedure, krioterapija, elektroanalgetske struje TENS, interferentne strujete vježbe koje moraju biti dozirane i individualno prilagođene.

Analgetski učinak navedenih modaliteta tumači se teorijom aplikacije protupodražaja bolnom podražaju.

  • Blato aplikacije za bol u zglobovima
  • Artroza – Wikipedija
  • Godine starosti, indeks tjelesne težine, varus deformiteti, i više uključenih zglobova u bolest, povećava vjerojatnost pogoršanja artroze.
  • Metotreksat može pomoći u liječenju osteoartritisa koljena / Vijesti - sarahbband.com
  • Osteoartritis - pregled terapije - sarahbband.com
  • Dr Rifat Međedović, internista reumatolog Odjeljenje za reumatologiju, Klinički centar Crne Gore Osteoartritis OA predstavlja najčešće hronično zglobno oboljenje, koje se javlja češće kod starijih osoba, ali takođe ima sve veću tendenciju pojave u srednjoj dobi kod radno aktivnog stanovništva, a bol u zglobu, ukočenost, deformitet i gubitak funkcije dovode do hroničnog invaliditeta.

Preko stimuliranih termoreceptora, mehanoreceptora i proprioceptora šalju se impulsi u stražnje rogove leđne moždine gdje dolazi do zatvaranja vrata bolnom podražaju prema višim razinama središnjeg živčanog sustava. Laseri male snage koriste se u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji, također za kontrolu bola, dok su se laseri velike snage početno koristili samo u kirurgiji. Devedesetih godina 20 st. Interakcija lasera s biološkim tkivom 1. Utjecaj lasera na biološka tkiva Utjecaj lasera na biološka tkiva je određen uzajamnim djelovanjem parametara laserskog zračenja: valnom duljinom, fizikalnim osobinama obasjanog tkiva, energijom zračenja, kontinuiranim ili pulsnim načinom rada, promjerom laserske zrake i vremenom ekspozicije Svjetlosna energija može utjecati na biološko tkivo na četiri osnovna načina, koji ovise, prvenstveno, o optičkim svojstvima ciljanog tkiva, vrsti tkiva i valnoj duljini zračenja.

Emitirana zraka u doticaju s tkivom može biti reflektirana, apsorbirana, transmitirana i raspršena, a udio refleksije, apsorpcije, transmisije i raspršenja ovisi o valnoj duljini zrake i apsorpcijskom svojstvu obasjanog tkiva. Refleksijom i refrakcijom zraka se odbija od površine ciljanog tkiva i nema nikakvog učinka na tkivo. Refleksija može biti opasna jer se energija liječenje osteoartritisa rheumatologist usmjerava na slučajni cilj, primjerice na oči, i zato je u radu s laserom potreban oprez.

Apsorpcijom tkivo preuzima energiju zrake i cilj je djelovanja lasera na biološko tkivo, kao i uvjet biološkog učinka lasera na tkivo. Apsorpcija je uvjetovana osobinama ciljanog tkiva te valnom duljinom i načinom rada lasera Apsorpcijske karakteristike tkiva su neodvojivo povezane sa sastavom tkiva i sadržajem kromofora. Kromofore su ciljno mjesto za lasersku zraku i ovise o valnoj duljini. Osnovni kromofori su: voda, proteini, melanin, hemoglobin i hidroksiapatit.

Određene komponenta tkiva apsorbiraju samo određene valne duljine zračenja. Voda prvenstveno upija samo infracrvenu svjetlost, dok hemoglobin i melanin primarno apsorbiraju svjetlost vidljivog i ultraljubičastog dijela elektromagnetskog spektra zračenja.

Pronađite kliničko ispitivanje

Pigmentirtano tkivo melanin, hemoglobin apsorbiraju zračenje kraće valne duljine, otprilike između nm, dok voda i hidroksiapatit primarno apsorbiraju zračenje duže valne duljine 25, Ukoliko želimo djelovati na određeno tkivo laserom, 6 potrebno je odabrati valnu duljinu koju apsorbiraju kromofori u ciljanom tkivu. Pogrešan odabir valne duljine rezultira nepovoljnim ili nikakvim učinkom Treća vrsta interakcije je transmisija koja označava prolazak zrake kroz ciljano tkivo, bez utjecaja na njega i strogo je uvjetovana odabirom valne duljine laserskog zračenja, kao i vrstom tkiva.

Posljednji mogući oblik interakcije emitirane zrake s tkivom je raspršenje, gdje zraka biva raspršena unutar tkiva i zbog smanjene energije ne izaziva željeni biološki učinak liječenje osteoartritisa rheumatologist tkivo.

Raspršenje zrake također može u zajedničkoj nogu bol u koljenu i neželjeno termučko oštećenje okolnih struktura. Osnovno pravilo je da energija zračenja kojom se tkivo obasjava mora biti točno onolika da rezultira željenim biološkim učinkom, a da ne izaziva kolateralna oštećenja okolnog tkiva. Uvjet za to je pravilan odabir liječenje osteoartritisa rheumatologist duljine, dužine pulsa, apsorpcijskih kromofora u tkivu uzimajući u obzir površinsku refleksiju i raspršenje zrake Laserska zraka djeluje na tkivo na 4 osnovna načina te ima fotokemijski, fototermalni, fotomehanički i fotobiomodulacijski učinak na tkivo.

Fotokemijski učinak Energija lasera koja se absorbira u kromoforama sposobna je potaknuti biokemijske modifikacije u tkivima kroz mehanizme fotoindukcije, fotodisocijacije, fotosenzitizacije i fotokonverzije.

To se posebno događa na staničnoj razini aktivacijom enzima što dovodi do povećanja sinteze nukleinskih kiselina i proteina te do porasta metaboličkih promjena. Biokemijska interakcija je jedna od najodgovornijih za protuupalni, protuedematozni, analgetski i biostimulacijski učinak. Fototermički učinak Fototermički učinak je osnovni način djelovanja većine lasera koji se primjenjuju u biomedicini.

Selektivnom apsorpcijom energije laserske zrake 10 s dolazi do oslobađanja topline u tkivu. Posljedica je brzo, ali selektivno zagrijavanje obasjanog tkiva, što može izazvati i neželjeno, termički uzrokovano, oštećenje okolnih struktura. Fototerrmički učinak nastaje zagrijavanjem tkiva konverzijom elektromehaničke energije u toplinsku energiju. Učinak na zagrijavanje tkiva ovisi o intenzitetu, valnoj duljini i vremenskoj izloženosti radijaciji.

Nakon apsorpcije unutar tkiva, energija laserske zrake se pretvara u toplinu.

liječenje osteoartritisa rheumatologist korijen maslačka za bolove u zglobovima

Stupanj termički uvjetovanog oštećenja tkiva ovisi o dužini obasjavanja tkiva laserom i o sastavu ciljanog tkiva o udjelu vode, organskih i anorganskih komponenata. Produžena ekspozicija dovodi do porasta temperature na površini i unutar tkiva te može dovesti do promjene u strukturi i sastavu tkiva. Promjene variraju od denaturacije do vaporizacije i karbonizacije, pa sve do taljenja i rekristalizacije, u slučaju tvrdih tkiva. Povećanje temperature tkiva do 42°C promovira anabolički, analgetski i protuupalni učinak što je karakteristično za lasere korištene u terapeutske svrhe.

U toplinskom intervalu između 42° C i 45° C, metabolizam tkiva progresivno se usporava dok se ne zaustavi; bilo koje termalno oštećenje tkiva još je uvijek reverzibilno. Između 46°C i °C događaju se sukcesivno slijedeći procesi: denaturalizacija liječenje osteoartritisa rheumatologist i lipida, alteracija enzima i ireverzibilna nekroza tkiva fotokoagulacija.

Kada voda iz tkiva ispari u potpunosti, dolazi do naglog porasta temperature do čak °C što dovodi do karbonizacije i posljedičnog pregrijavanja tkiva koje rezultira ozbiljnim termičkim oštećenjem tzv. Promjene tkiva ovisne su o temperaturi uzrokovanoj oslobađanjem topline i prikazane su u tablici 3. Ovisnost tkivnog učinka o promjeni temperature preuzeto iz Nadalje, dolazi do veoma brze kauterizacije malih krvnih žila, što sprječava krvarenje, te dovodi do bržeg zacjeljivanja tkiva.

liječenje osteoartritisa rheumatologist bol u endoprotetici kuka

Laseri ove gustoće energije imaju također i bakteriostatsko djelovanje, a kod onkoloških operacija je na taj način minimalizirana mogućnost širenja kancerogenih stanica.

Nakon što kromofori apsorbiraju takvu energiju, dolazi do vrlo brzog zagrijavanja i stvaranja termički ekspandirajuće plazme koja nakon što kolabira, uzrokuje valove koji dovode do mehaničke disrupcije obasjanog tkiva. Vrijeme zadržavanja laserske zrake u tkivu je prekratko da bi izazvalo značajan termički učinak na tkiva, što znači da su fotoplazmoliza i fotodisocijacija, zapravo, netoplinski učinci na tkivo, pri čemu se valna energija fotona, pretvara u kinetičku energiju, odnosno vibracije.

Mjesto hondroprotekcije u liječenju osteoartritisa | MedicalCG Magazin o zdravlju i medicini

Većina lasera koji se koriste u fizioterapiji nisu sposobna uzrokovati teška mehanička oštećenja tkiva. Laseri visokog intenziteta su dovoljno defokalizirani te se na taj način uklanja mogućnost neželjene i za tkiva opasne gustoće energije. Na ovom se nivou ipak potiču neki mehanički učinci u tkivu, međutim oni ne djeluju razarajuće na stanicu nego stimulirajuće.

Fotobiomodulacijski učinak Laserska biostimulacija ili hladna laser terapija koristi se za poticanje modulacije stanične aktivnosti u svrhu postizanja biološkog učinka poput stimulacije rasta kose, remodelacije kolagena u starenjem promjenjenoj koži, protuupalnog djelovanja i ubrzanog cijeljenja rana. U većini slučajeva mehanizam djelovanja je nepoznat, premda se smatra da su za to odgovorni mitohondrijska aktivnost i propusnost stanične membrane 26, Valna duljina m je liječenje osteoartritisa rheumatologist između najbližih točaka vala koje imaju istu fazu titranja i obrnuto je proporcionalna frekvenciji Hzodnosno učestalošću prolaženja vala prostorom u jednoj sekundi.

Energija J je sposobnost obavljanja rada i o njoj ovisi snaga lasera W. Snaga izlaznog snopa laserske zrake pri radu se određuje ovisno o indikacijama i vrsti lasera. S obzirom na vrstu zračenja, koja je ovisna o vrsti ekscitacijskog mehanizma i izvedbi laserske komore, lasere možemo podijeliti na lasere kontinuiranog i lasere artroza i artritis liječenja zgloba koljena moda.

liječenje osteoartritisa rheumatologist masti kreme gelovi za bolove u zglobovima

Kontinuirani mod rada označava kontinuirano zračenje lasera, gdje od trenutka aktivacije pa sve do prestanka rada lasera, zračenje ima jednak intenzitet i jednaka svojstva. Pulsni mod je karakteriziran nekontinuiranim zračenjem.

Duljina trajanja jednog impulsa i vrijeme između dvaju susjednih impulsa tj. Pulsni tip lasera emitira energiju u pulsevima kratkog trajanja 0. Pulsni rad omogućava djelovanje laserske energije velike gustoće na maloj površini, bez znatnog termalnog oštećenja okolnog tkiva. Pomoću Q-prekidača engl.

Q-switch se postižu vrlo kratki pulsevi vsp i mjere se u nanosekundama ns. Stariji instrumenti već proizvodnjom imaju određeno trajanje pulsa, dok su noviji instrumenti liječenje osteoartritisa rheumatologist na VSP tehnologiji engl.

Variable Square Pulse-promjenjivi liječenje osteoartritisa rheumatologist puls koja kliničaru daje mogućnost vlastitog odabira trajanja pulsa, a time i veći terapijski raspon. Primjena lasera u fizioterapiji Kao što je već spomenuto, laseri koji se koriste u fizioterapiji imaju zajedničku odrednicu, a to je biološki učinak na tkiva.

Sposobni su djelovati na liječenje osteoartritisa rheumatologist upale na način da izazivaju aktivnu hiperemiju povećavajući promjer i smanjujući permeabilnost limfnih žila i kapilara, te djeluju efektom ispiranja engl.

Smjernice Hrvatskoga reumatološkog društva za liječenje osteoartritisa kuka i koljena

Zahvaljujući vazodilataciji dolazi do povećanja količine kisika i hranjivih tvari što je važno za cijeljenje tkiva. Laser također djeluje i na 11 stabilizaciju stanične membrane mastocita, stanica koje proizvode histamin.

Završno djeluju na fagocite, stanice koje odvode štetne tvari Prema liječenje osteoartritisa rheumatologist teorijama, analgetski učinak lasera može se postignuti različitim mehanizmima. Kao prvo, površinsko djelovanje lasera blokira akcijski potencijal terminalnih završetaka nociceptora modifikacijom propusnosti membrane aksona 36, Štoviše, aktivna hiperemija inducirana toplinom i fotokemijskim reakcijama dovodi do otplavljivanja algogenih supstanci, odstranjujući uzrok bolnih podražaja.

Analgetski učinak lasera tumači se teorijom aplikacije protupodražaja bolnom podražaju.