Što je zdravo za vaša koljena | sarahbband.com

Neke masti u liječenju osteoartritisa. Prirodni lijekovi za artritis | Kreni zdravo!

Napredak u modernoj medicini poboljšao je prevenciju, dijagnostiku i liječenje mnogih bolesti koje su nekad bile opasne po život, stanovništvo sada živi duže. Ovo povećano očekivano trajanje života dovelo je do povećane incidencije degenerativnih stanja, uključujući osteoartritis. Osteoartritis je progresivno i bolno stanje koje zahvaća mladu i staru populaciju i prevladava u razvijenim zapadnim zemljama.

Prevalencija se svakodnevno povećava obzirom na povećanje udjela starijih ljudi u društvu. Kapacitet zglobne hrskavice za popravak je vrlo slab, uz relativnu avaskularnost hrskavice, a time i nedostatak sistemske regulacije-dopreme tvari potrebnih za obnovu, što vjerojatno dovodi do neučinkovitog liječenja i reparativnog odgovora.

Komponente ekstracelularnog matriksa hrskavice, uključujući tip II kolagena i proteoglikane, prolaze kroz strukturne promjene povezane s godinama, što dovodi do vjerojatnih promjena u biomehaničkim svojstvima navedenih tvari. Napredni proizvodi glikozilacije također se akumuliraju unutar hrskavice, što dovodi do promijenjenih biomehaničkih svojstava. Ove promjene dovode do gubitka sposobnosti hrskavice da se prilagodi mehaničkom opterećenju.

neke masti u liječenju osteoartritisa

Dok hondrociti mogu ostati aktivni u osteoartritičnom zglobu, istraživanja pokazuju da zbog navedenih promjena matriksa dolazi do "dediferencijacije" zaostajanja u rastu hondrocita- hrskavičnih stanica. Hondrociti u gornjim i srednjim slojevima zglobne hrskavice izražavaju tip III ujesto tipa II kolagena dok stanice u dubljim slojevima pokazuju ekspresiju tipa X kolagena - tipičnog za hrskavicu ploča rasta i sklonu okoštavanju.

Dokazi ukazuju na to da je osteoartritis povezan s osiromašenom lokalnom populacijom mezenhimalnih matičnih stanica MSCa one koje postoje pokazuju smanjenu sposobnost proliferacije i diferencijacije.

Prirodni lijekovi za artritis

Istrošenost i funkcionalna promjena MSC populacije sa smanjenim kapacitetom diferencijacije također je pretpostavljena kao uzrok progresivnog degenerativnog OA. Pojednostavljeno rečeno se OA nastaje kada postoji neravnoteža između upalnih, kataboličkih i anaboličkih puteva. Gubitak sposobnosti hondrocita i hrskavičnog matriksa da održi homeostazu prirodnu ravnotežu između tih putova, dovodi do pro-kataboličkog stanja koja favorizira degradaciju matriksa. Ovaj gubitak homeostaze i nemogućnost prilagodbe vanjskim mehaničkim stresorima rezultira razvojem osteoartritisa.

U svrhu liječenja simptoma blage do umjerene koljena OA korištene su intra-artikularne injekcije hialuronske kiseline HA. Postupci koji se koriste za popravak lezija zglobne hrskavice uključuju autologno presađivanje hondrocita, mikrofrakture i mozaik plastiku.

Primjena matičnih stanica u liječenju osteoartritisa kuka i koljena

Ove tehnike su, međutim, ograničene na popravak fokalnih nedostataka pri čemu postoji nedostatak reparativne tehnike za difuznno prošireni OA. Ugradnja umjetnog zgloba koljena je trenutno prihvaćen tretman izbora za uznapredovali simptomatski OA koljena koji nije moguće liječiti konzervativnom terapijom. Procjenjuje se da se u Sjedinjenim Državama godišnje provode oko Zbog povećane stope pretilosti sve veći postotak pacijenata koji su podvrgnuti ugradnji umjetnog koljena su mlađi od 65 godina.

Nadalje, stope revizije primarno ugrađenog koljena su 2,5 puta veće u bolesnika mlađih od 65 godina.

neke masti u liječenju osteoartritisa

Regenerativna stanična terapija, nije tako jedinstvena i eksperimentalna, štoviše dobro je utvrđena i prakticirana na području transfuzije krvi, transplantacije koštane srži i tkiva te reproduktivne oplodnje in vitro. Prošlo je više od 40 godina otkako je dr.

Injekcije kortikosteroida u zglob za liječenje osteoartritisa koljena Istraživačko pitanje Tražili smo studije iz literature do 3. Dosadašnje spoznaje Osteoartritis je bolest povezana s raspadom hrskavice zglobova, kao koljena. Kada zglob gubi hrskavica, tijelo reagira rastom nenormalne kosti, što može dovesti do deformiteta kosti te nestabilnosti i bolnosti zgloba. To može utjecati na fizičku funkciju i mogućnost korištenja zgloba.

Alexander Friedenstein prvi puta opisao mezenhimalne matične stanice. One su u početku bili prepoznate u koštanoj srži i pokazivale veliku plastičnost i multipotenciju. Pokazalo se da su slične stanice prisutne i u drugim tkivima, uključujući perifernu krv, krv iz pukovine, skeletni mišić, srce i masno tkivo. Prisutnost tih stanica unutar drugih tkiva znači da su možda preciznije opisane kao mezenhimalne stromalne stanice.

MSC su sposobni oblikovati stanice mezodermalne linije, biti u stanju diferencirati se prema osteoblastima, hondrocitima ili adipocitima.

Upalne i degenerativne reumatske bolesti

Njihova prisutnost u cijelom tijelu sugerira unutarnju ulogu u popravku i regeneraciji tkiva. Dok dokazi o sposobnosti MSC da se diferenciraju po odabranoj staničnoj liniji u kost, mišić, mast ili hrskavicu predstavlja veliko obećanje na području regenerativne medicine, pretpostavlja se da je njihov blagotvorni učinak također postignut imunomodulatornim i parakrinim mehanizmom, a time i manipulacijom procesa bolesti.

Kako možemo utjecati na tijek bolesti, piše Tena Tarade, mag.

MSC potiskuju upalnu proliferaciju T-stanica i inhibiraju neke masti u liječenju osteoartritisa monocita i mijeloidnih dendritičkih stanica što rezultira imunomodulatornim i protuupalnim učinkom.

Ovaj imunomodulatorni mehanizam povećava potencijal za njihovu upotrebu u autoimunim upalnim stanjima uključujući upalne artropatije. Uz potencijal imunomodulacije i diferencijacije, pokazalo se da MSC ekspresioniraju esencijalne citokine, uključujući Transformirajući faktor rasta beta TGFβVaskularni endotelni faktor rasta VEGFEpidermalni faktor rasta EGF i niz bioaktivnih molekula koje stimuliraju lokalno popravljanje tkiva.

Sposobnost dolaska na mjesta ozljeđene hrskavice, inhibiranje proupalnih putova i promicanje popravka tkiva kroz oslobađanje anaboličkih citokina i izravnu diferencijaciju u niz specijaliziranih stanica vezivnog tkiva, dovela je do obnovljenog fokusiranja na MSC u području regenerativne medicine.

Bolujete li od artritisa, ovih 11 namirnica izbacite iz prehrane

Tradicionalno, koštana srž je korištena kao izvor MSC, premda istraživanja pokazuju relativno malo MSC-a u aspiratima koštane srži - koje sadrže samo 0. Jednostavnost uzimanja transplantata te relativno obilje MSC u masnom tkivu doprinjelo bol u zglobovima s hipohondrije da se ta metoda danas sve više koristi za autologne terapije.

neke masti u liječenju osteoartritisa

Neke studije, iako ukazuju na značajnu regresiju boli i funkcionalno poboljšanje, nisu vidjele razlike u progresiji bolesti protiv kontrola, dok su drugi uspješno pokazali modifikaciju bolesti. U kirurški induciranom životinjskom modelu OA u koze, intraartikularne injekcije obilježenih MSC iz koštane srži rezultirale su regeneracijom hondralnog tkiva u usporedbi s kontrolnom skupinom. Nadalje, u kasnijem svinjskom neke masti u liječenju osteoartritisa, MSC injekcijske terapije ponovno su pokazale predkliničku učinkovitost s poboljšanim zacjeljivanjem hrskavice kondralnih defekata u usporedbi s kontrolom skupinom.

Vaša težina utječe i na visinu vašeg tlaka!

Nakon jedne intraartikularne injekcije od milijuna MSC-a, radiološko MRI praćenje u 6 mjeseci pokazalo je povećani volumen hrskavice i histološka procjena potvrdila je regeneraciju hrskavice teprisutnost tipa II kolagena. Slično tome, upotreba algeničnih MSC-a koštane srži u simptomatskom osteoartritisu koja nije odgovorila na konzervativno upravljanje rezultirala je poboljšanjem funkcionalnosti i smanjenjem boli te značajnim poboljšanjem kvalitete hrskavice na mapiranju T2 MRI hrskavice u 12 mjeseci u usporedbi s kontrolama.

Nedavne studije pokazale su ponovno rast volumena hrskavice i modifikacije bolesti nakon MSC injekcija.

Imate osteoartritis? Promjena prehrane može pomoći u poboljšanju simptoma

Unatoč početnoj zabrinutosti glede MSC terapija, sustavni pregled kliničkih ispitivanja pokazao je relativnu sigurnost u intravaskularnim i intraartikularnim injekcijama. Teret mišićno-koštane bolesti progresivno se širi i ističe potrebu za preventivnim i reparativnim terapijama, a ne na uobičajenim intervencijama za liječenje boli i simptoma. Stanične terapije temeljene na MSC nude uzbudljivu mogućnost u liječenju OA i što je najvažnije pokazuju obećanja u modifikaciji bolesti, s potencijalnom inhibicijom progresije i nedavnim dokazima preokretanja ovog degenerativnog procesa.