Građa šake

Bolest zgloba prsta

Najveća ponuda fitness opreme, sprava za vježbanje te dodataka prehrani na jednom mjestu!

Što uzrokuje bolove u zglobovima prstiju šake?

Ekskluzivna ponuda Kreni s mršavljenjem danas Uloga šake i prstiju nemjerljiva je s obzirom na svoju svakodnevnu praktičnost, stvaralaštvo, emocionalnu i socijalnu funkciju. Od rutinskih radnji bolest zgloba prsta ulogu u različitim hobijima, sportovima, zanimanjima, izražavanjima emocija te kao sredstvo komunikacije.

bolest zgloba prsta

Šaka kao cjelina je vrlo kompleksne građe što joj osigurava i omogućava veliku pokretljivost i prilagodljivost. Sastoji se od 29 kostiju i 36 mišića.

  1. Liječenje osteoartritisa operacije
  2. Artroza lakta 2 liječenja
  3. S obzirom na današnji način života, prof.
  4. Artroza malih zglobova šake - sarahbband.com
  5. 45 godina boli u zglobovima donjeg dijela leđa
  6. Statistike ukazuju da je artroza različitih lokalizacija koljeno, kuku,šaka, itd.
  7. Šaka i njezine boljke | sarahbband.com

Bolest zgloba prsta, nadlaktica, lakat, podlaktica i ručni zglob svojom građom i funkcijom omogućavaju šaci najoptimalniju funkciju u prostoru i komunikaciju s okolinom. Građa šake Sastoji se od 29 kostiju Kosti pešća — ossa carpi - sastoji se od 8 kostiju poredanih u dva reda Kosti zapešća — ossa metacarpi - ima ih pet i svaka kost ima proksimalni kraj ili bazu, središnji dio i distalni dio kojim se veže na kosti prstiju Članaka prstiju — phalanges digitorum manus - imamo 5 prstiju bolest zgloba prsta - pollex, kažiprst - index, srednji prst — digitus medius, prstenjak — digitus anularis i mali prst — digitus minimus.

Svi prsti osim palca imaju 3 članka — phalanges Sve zajedno povezano je sa 7 skupina zglobova.

FIZIKALNI PREGLED

Zglobove prstiju su povezani sa kostima zapešća i međusobno, svaki prst sa svojim proksimalnim, središnjim i distalnim člankom. Metakarpofalangealni zglobovi zglobovi kostiju zapešća i proksimalnog članka prstiju antibiotici i bol u zglobovima prva falanga prsta su u položaju ekstenzije kuglasti zglobovi, a u položaju palmarne fleksije kutni zglobovi.

Kod njih se može izvoditi fleksija, ekstenzija, radijalna i ulnarna abdukcija, cirkumdukcija pa i djelomična rotacija.

Trigger finger prst na okidačtenosynovitis stenosans stenozirajuća upala tetive i njene ovojnice. Naziv nije idealan, jer se bolest ne javlja uvijek sa škljocanjem prsta.

Interfalangealni zglobovi su zglobovi koje čine 3 odnosno 2 članaka kod palca prstiju. Proksimalni interfalangealni zglob PIF je spoj prve i druge falange, a drugi je distalni interfalangealni zglob DIF i spaja drugu i treću falangu prsta. Na treću distalnu falangu vežu se tetive mišića ispružača s vanjske strane prsta i tetive mišića pregibača s unutarnje strane.

Ti mišići i njihove tetive su odgovorni za fleksiju i ekstenziju savijanje i opružanje prstiju jer su to kutni zglobovi. Stabilnost zglobova i njihovu pokretljivost čine zglobna čahura i ligamenti te mišići, tetivne i vezivne ovojnice mišića.

Podijelite članak

Cijelu šaku pokreće 19 mišića podlaktice i 11 mišića same šake. Distorzija - značenje Distorzija nastaje kada zbog djelovanja neke sile zglob ostane u svom anatomski nenormalnom položaju.

Postoje 3 stupnja distorzija: Prvi stupanj karakterizira istegnuće ligamenata. Edem i bol su minimalni ili izostaju, a funkcija je uredna ili minimalno oštećena.

bolest zgloba prsta

Drugi stupanj definira djelomičnu rupturu ligamentarnog sustava. Bol je izrazitija, a prisutni su edem i ukočenost zgloba.

Treći stupanj je najteži oblik kojeg opisuje jaka bol kao posljedica kompletnog prekida pojedinih ligamenata i dolazi do potpunog odvajanja koštanih struktura zglobne čahure, javlja se labavost zgloba. Nakon ozljede potrebno je smanjiti oteklinu i imobilizirati zglob.

bolest zgloba prsta

Distorzija prstiju Ligamentarne ozljede članaka prstiju obično zahvaćaju četvrti i peti prst prstenjak i mali prst i uglavnom su prvog i drugog stupnja. Ova ozljeda se najčešće javlja u sportovima s loptom kao što je košarka ili rukomet ili kao posljedica traume, odnosno udarca u vrh prsta.

Povezani članci:

Dolazi do pojave boli i otoka u području vrha prsta i nemoguće ga je potpuno ispružiti. Ako se ne liječi vrh prsta može trajno ostati visjeti tzv.

Liječenje je uglavnom neoperativno, vrh prsta potrebno je u prvoj fazi imobilizirati u opruženom položaju pomoću udlaga ili pomagala. Poželjno je nositi udlagu najmanje 6 tjedana.

Kada su OTEČENI PRSTI veliki problem? Liječe se na ovaj način...

Do ozljede PIF zgloba dolazi zbog prekomjernog ispružanja ili savijanja prsta preko granica koje zglob omogućava. Dolazi do pojave boli i otekline u području sredine prsta i primjećuje se deformacija prsta. Ako se ne liječi prst može trajno ostati ispružen u PIF zglobu tzv. Liječenje je također uglavnom neoperativno i rješava se udlagama koje omogućavaju fleksiju savijanje prsta, ali ne njegovo savijanje u suprotnu stranu, odnosno preko granica koje zglob omogućava.

otečen zglob na prstu / Upalne reumatske bolesti / Bolesti i stanja / Forum - sarahbband.com

Udlage je potrebno nositi 3 do 4 tjedna a nakon toga provesti program rehabilitacije te još neko vrijeme bandažirati prst pri sportskim aktivnostima koje uključuju pokrete šake i prstiju.

Potrebno je provoditi vježbe istezanja i mobilizacije zglobova i ligamenata članaka prstiju te jačanje mišića koji se nalaze u području šake.

bolest zgloba prsta

Primjer potpomognutog istezanja članaka prstiju Vježbe istezanja za puni opseg pokreta Vježbe jačanja za puni opseg pokreta Vježbe jačanja s lopticom.